Sign In

CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

30/10/2015

CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC  ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO  “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
        Công đoàn Cục Thi hành án dân dân sự tỉnh Bình Phước là tổ chức chính trị - xã hội của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị Cục Thi hành án dân sự. Hiện tại, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước có 30 đoàn viên Công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn gồm 03 đồng chí (01 đồng chí Chủ tịch Công đoàn, 01 đồng chí Phó Chủ tịch và 01 đồng chí Ủy viên).
         Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ; sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo đơn vị với Ban Chấp hành Công đoàn, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như:
        1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục: Tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước như Luật Công đoàn, Bộ luật lao động, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản khác có liên quan; tuyên truyền thực hiện chương trình Tổng thể cải cách thủ tục hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; tổ chức học tập và triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Phước và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên Công đoàn; vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả là 100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia;
          2.Thường xuyên nghiên cứu, xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan;
          3.Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự (Thăm hỏi đoàn viên Công đoàn khi thai sản, bệnh tật, ma chay, cưới xin; trao quà cho các cháu là con của đoàn viên Công đoàn trong ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu…)
         4.Tổ chức các phong trào thi đua: Tham gia cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, ngày truyền thống ngành Tư pháp, ngành Thi hành án dân sự, cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp mới; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức giao lưu, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông (đạt giải ba đôi nam nữ môn cầu lông trong cuộc thi đấu với Công đoàn bạn, giải ba đôi nam nữ môn cầu lông trong trận thi đấu giữa các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc cụm thi đua Miền Đông Nam Bộ); tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; đăng ký thực hiện “nếp sống văn minh cá nhân”, thực hiện chương trình mục tiêu 5 giảm, không vi phạm luật giao thông và các tệ nạn xã hội, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…
        5.Tăng cường công tác nữ công: Tổ chức đi khám bệnh định kỳ cho đoàn viên nữ, tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08-3), ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam…
 
Công đoàn Cục THADS tỉnh Bình Phước giao lưu thể thao với các Công đoàn bạn
 
          Bên cạnh đó, công tác tài chính, hoạt động của Ủy ban kiểm tra đều được thực hiện tốt.
         Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2015, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2015 đối với Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trên cơ sở xem xét, đánh giá các tiêu chí sau:
         1.Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với lãnh đạo cơ quan trong việc triển khai thực hiện phong trào;
         2.Hồ sơ triển khai đăng ký đầu năm và công tác bình xét chấm điểm cuối nặm;
         3.Nội dung xây dựng “ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”:
         - Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước;
         - Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
         - Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở.
 

Đồng chí Ôn Mỹ Hiền – Chủ tịch Công đoàn được bình chọn là cá nhân xuất sắc
 
        Đoàn kiểm tra còn trực tiếp kiểm tra trên thực tế, xem xét, đánh giá về khuôn viên, môi trường văn hóa công sở của đơn vị.
        Kết thúc buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã công nhận Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đạt chuẩn văn hóa. Đồng chí Ôn Mỹ Hiền – Chủ tịch Công đoàn được bình chọn là cá nhân xuất sắc, được Ban chỉ đạo khen thưởng ./.
 
                                                                                          Vũ Thị Phượng

Các tin đã đưa ngày: