Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HÀM TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2022

31/12/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HÀM TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2022
Chiều ngày 30/12/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Cao, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Tân thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Hội nghị thông qua báo cáo tài chính của Chi cục Thi hành án dân sự huyện cũng như báo cáo tài chính của công đoàn cơ sở để cán bộ, công chức, người lao động biết nhằm thực hiện tốt vai trò dân chủ của từng cán bộ, công chức, người lao động trong việc thu, chi ngân sách năm 2021.
Ngoài ra, Hội nghị củng đã tiến hành đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021. Qua đó, từng cán bộ, công chức, người lao động đóng góp ý kiến đối với người đứng đầu, cũng như người đứng đầu giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động.
Hội nghị đã thông qua hoạt động Công đoàn năm 2021 cũng như đưa phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng thời, thông qua Dự thảo Quy chế chi tiêu của Công đoàn; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tải sản công năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện để cán bộ, công chức, người lao động tham gia thảo luận, góp ý kiến.
Sau khi, Thủ trưởng đơn vị tiếp thu và giải đáp các kiến nghị thuộc lĩnh vực chuyên môn và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu của Công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tải sản công năm 2022 và tổng kết ý kiến thảo luận của Hội nghị.
Tiếp đến Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và ký kết Quy chế phối hợp giữa người đứng đầu cơ quan và Chủ tịch CĐCS.
Kết thúc Hội nghị đã thông qua và biểu quyết dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022.
Trước thềm năm mới xuân Nhâm Dần, Thủ trưởng đơn vị gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được kết quả tốt hơn năm cũ.
 
 
                                                Nguyễn Thành Yên
                                     Chi cục THADS huyện Hàm Tân

Các tin đã đưa ngày: