Sign In

Họp báo về Công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2016 và Quý I năm 2017

17/02/2017

Họp báo về Công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2016 và Quý I năm 2017
Chiều ngày 16/02/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo về công tác thi hành án năm 2016 và Quý I năm 2017. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Cục THADS tỉnh, phóng viên, biên tập viên các báo, đài trên địa bàn tỉnh, cùng với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Tại buổi họp báo, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016). Theo báo cáo, tổng số việc phải thi hành là 17.575 việc (tăng 2.068 việc so với cùng kỳ), trong đó: số có điều kiện thi hành là 14.762 việc (chiếm tỷ lệ 85,28%), số chưa có điều kiện thi hành là 2.549 việc (chiếm tỷ lệ 14,72); trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 10.819 việc đạt tỷ lệ 73,29% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 1,29%). Tổng số tiền phải thi hành là 1 ngàn 354 tỷ 210 triệu 013 nghìn đồng (tăng 95.830.794.000 đồng so với cùng kỳ), trong đó: số có điều kiện thi hành là 951.243.589.000 đồng (chiếm tỷ lệ 72,86%), số chưa có điều kiện thi hành là 354.316.602.000 đồng (chiếm tỷ lệ 27,14); trong số có điều kiện thi hành đã giải quyết xong 340.409.250.000 đồng đạt tỷ lệ 35,79% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 3,79%). Bên cạnh đó công tác tiếp công dân được quan tâm đúng mức, có trách nhiện, dân chủ, đảm bảo thực hiện đúng quy định.
Trong Quý I/2017 các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu, đồng thời cương quyết tổ chức thi hành những bản án có điều kiện thi hành án nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự, nhằm nâng cao kết quả thi hành án. Kết quả (từ ngày 01/10/2016 đến 30/12/2016), tổng số việc đã thụ lý là 9.795 việc tương ứng với số tiền là 1 ngàn 124 tỷ 854 triệu 213 nghìn đồng; đã thi hành xong 2.220 việc (đạt tỷ lệ 30,15%) tương ứng với số tiền 44.252.301.000 đồng (đạt tỷ lệ 4,89%). Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra việc phân loại án và tiến độ tổ chức thi hành án nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động thi hành án.
Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác phối hợp với Cục Thi hành án dân sự Bình Thuận nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Kết luận buổi Họp báo, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan Báo chí, các Phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh để góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác thi hành án dân sự.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: