Sign In

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có Đại diện Lãnh đạo Chi bộ Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện, cùng sự có mặt đông đủ của 13/13 đảng viên trong chi bộ. Trên tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thống nhất các nội dung:
- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm; từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Chi bộ lần thứ III; thảo luận, thông qua các nội dung tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên, của toàn thể Đại hội.
Đại hội đã bẩu Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trường Thám được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trần Văn Thời lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Một số hình ảnh tại Đại hội
 

Tác giả ảnh: Võ Nam Triều
Theo VÕ NAM TRIỀU

Các tin đã đưa ngày: