Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2016

19/02/2016

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2016
       Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2016, để đánh giá kết quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành, ngày 16/02/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án quý I năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố Cà Mau.
       Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 4 tháng năm 2016 và kế hoạch công tác trọng tâm Quý II năm 2016. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp của đại biểu tham dự, đồng chí Huỳnh Minh Hiệu - Cục trưởng, chủ trì Hội nghị có ý kiến  kết luận như sau:
       Năm 2016 là năm có nhiều thuận lợi cơ bản, pháp luật về THADS từng bước được hoàn thiện; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao có sự thay đổi, phù hợp thực tế. Tuy nhiên, công tác thi hành án được xác định là rất nặng nề, khó khăn trong điều kiện tình hình kinh tế tỉnh nhà có bước phát triển, nhưng hậu suy thoái kinh tế những năm qua đang bộc lộ rất rõ nét, một số công ty, doanh nghiệp lớn của tỉnh có dấu hiệu vỡ nợ, tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn.
       Mặc dù vậy, nhưng ngay từ đầu năm lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tập trung trong chỉ đạo điều hành, đã tổ chức tổng kết và triển khai kế hoạch công tác năm 2016; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn, thực hiện việc luân chuyển, điều động nhiều lãnh đạo, công chức trong tỉnh; việc công khai thông tin của người chưa có điều kiện thi hành án trên trang thông tin điện tử của Cục được thực hiện tốt; hoạt động giải quyết án của một số Chi cục đạt khá nhưng kết quả thi hành án toàn tỉnh còn thấp, số việc và tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều, các vụ án trọng điểm, án lớn, án phức tạp giải quyết còn chậm.
       Để công tác thi hành án trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí Cục trưởng lưu ý một số nội dung trọng tâm sau: nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tiếp tục thực hiện kiện toàn về tổ chức, nhân sự lãnh đạo các Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục, giải quyết dứt điểm các trường hợp hợp đồng lao động không đúng quy định; đối với công tác giải quyết án, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong hoạt động, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, các vụ việc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án nhưng đến nay chưa giải quyết xong; chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả thi đua cao điểm đợt I năm 2016 và kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016); thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tạo sự minh bạch công khai trong hoạt động thi hành án dân 

Tác giả ảnh: Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: