Sign In

Hướng dẫn các bước thực hiện kê khai thông tin và gửi yêu cầu, nhận kết quả hỗ trợ trực tuyến THADS

30/11/2020

Hướng dẫn các bước thực hiện kê khai thông tin và gửi yêu cầu, nhận kết quả hỗ trợ trực tuyến THADS
Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, theo đó kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ http://htttthads.moj.gov.vn để thực hiện việc kê khai thông tin, gửi các yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và tra cứu thông tin hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự từ cơ quan thi hành dân sự. Người dân và  doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ phía dưới để xem các bước thực hiện
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TaiLieuPhanMemHTTTTHA/View_Detail.aspx?ItemID=5

 

Tác giả ảnh: Tổng Cục THADS
Theo Tổng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: