Sign In

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp

11/03/2020

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp
Ngày 09/3, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ.
Các tin đã đưa ngày: