Sign In

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19

11/03/2020

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19
Với việc xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 trong hai ngày vừa qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới, phức tạp. Để kịp thời ứng phó với diễn biến của tình hình dịch bệnh, Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Các tin đã đưa ngày: