Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2016

15/02/2016

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2016
       Ngày 02/02/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Công chức năm 2016 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động của Cục.
       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ quan, báo cáo công khai tài chính của cơ quan, công đoàn năm 2015, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân...       Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo báo cáo đã trình bày. Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp của công chức, người lao động trên tinh thần dân chủ, khách quan, cởi mở với nội dung chủ yếu xoay quanh những vấn đề như: chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tổ chức, cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tập trung thảo luận những giải pháp để nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Các đại biểu nhấn mạnh chính nhờ sự chỉ đạo kỳ quyết, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động nên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 được nhận cờ thi đua của Ngành Tư pháp.       Kết luận Hội nghị, Cục trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong quá trình hoạt động. Đối với công tác công đoàn cần có nhiều phong trào hoạt động thiết thực hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công chức, người lao động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.        Hội nghị  kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Toàn thể công chức, người lao động Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau phát huy những kết quả đạt được của năm 2015 và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
 
 


Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: