Sign In

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

29/06/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
                   Ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Đoàn Giám sát do ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự
          Tham gia Đoàn có Thường trực HĐND thành phố, Thường trực UBMTTQVN thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện các ban ngành: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia thành phố. Về phía Cục Thi hành án dân sự có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện trực thuộc.
 
          Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố, đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự đến ngày 31 tháng 5 năm 2018 của đơn vị, theo đó: Về việc: tổng số việc phải giải quyết là 13.779 việc, tăng 1.286 việc (10,29%) so với cùng kỳ; kết quả xác minh, phân loại có 10.426 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 75,7%), tăng 514 việc (5,18%) so với cùng kỳ và 3.353 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 24,3%); trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 5.586 việc (tăng 449 việc, 8,7% so với cùng kỳ), đạt tỷ lệ 53,58 %;  Số việc chuyển kỳ sau là 8.193 việc, trong đó số có điều kiện là 4.840 việc, tăng 65 việc (1,36%) so với cùng kỳ năm 2017. Về tiền: tổng số tiền phải giải quyết là 3.197,7 tỷ đồng, tăng 724,7 tỷ đồng (29,3%) so với cùng kỳ; phân loại số có điều kiện thi hành là 2.319,6 tỷ đồng (chiếm 72,54%), tăng 328,4 tỷ đồng (16,49%) so với cùng kỳ; số chưa có điều kiện là 878,1 tỷ đồng (chiếm 27,46%); kết quả đã giải quyết xong 401,2 tỷ đồng có điều kiện thi hành, giảm 52,7 tỷ đồng (11,6%) so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 17,29 (so với cùng kỳ giảm 5,51%). Số chuyển kỳ sau là 2.796,6 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện là 1.918,4 tỷ đồng, tăng 381 tỷ đồng (24,79%) so với cùng kỳ năm 2017. Về thi hành đối với các khoản thu ngân sách nhà nước đã giải quyết 3.287 việc, thu được số tiền 16,87 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 57,86% về việc và 25,68% về tiền. Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giải quyết xong 122/124 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 98,2%,...
           Qua báo cáo các thành viên trong Đoàn đã nghe ý kiến của các cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện về công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua, đồng thời đã đặt ra một số vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới như: Các giải pháp để giải quyết án tồn; kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu do Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giao; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
           Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự trong thời gian qua, cụ thể như công tác phân loại án có trọng tâm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có cố gắng, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định, .. tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề như: Kết quả thi hành án dân sự còn thấp cần có biện pháp nâng cao hiệu quả giải quyết án; còn nhiều vấn đề liên quan đến định giá, bán đấu giá tài sản; Cấp ủy một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác thi hành án dân sự; đồng thời đề nghị Tòa án sớm có ý kiến trả lời đối với các kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự về các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cần nâng cao vai trò, chức năng được giao để phối hợp tốt với các cơ quan thi hành án dân sự và các ban, ngành hữu quan tại địa phương cần có sự quan tâm để hỗ trợ cho các cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Tác giả ảnh: Hiếu Hiệp
Theo CVP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: