Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

25/04/2017

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 14/4/2017, Tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 của đơn vị.
          Tham dự buổi họp có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị.
 
 
          Sáu tháng đầu năm 2017, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao các cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Cần Thơ đã xây dựng và bám sát kế hoạch công tác trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; theo đó công tác xác minh, phân loại án được đảm bảo chính xác với 8.365 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 76,74%) và 2.536 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 23,26%); về tiền có 1.911,3 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 80,6%) và 460 tỷ đồng chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 19,4%). Trong số có điều kiện giải quyết đã thi hành xong 3.668 việc, đạt tỷ lệ 43,85% (so với chỉ tiêu được giao cả năm 2017 là 71% còn thiếu 27,15%) và 378,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,8% (so với chỉ tiêu được giao cả năm 2017 là 30% còn thiếu 10,20%); kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt 56,3% về việc và 34,92% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành; kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 7,61% về việc và 16,8% về tiền; công tác tiếp công dân luôn được các đơn vị chú trọng, 6 tháng đầu năm 2017 giải quyết 63/66 việc khiếu nại (95,45%) và 5/6 đơn tố cáo (83,3%); tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch cán bộ luôn được chú trọng, thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ công chức được quan tâm. Chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.
 
 
           Tham luận tại buổi họp, các đơn vị nêu một số mặt thuận lợi trong công tác thi hành án dân sự thời gian qua như: Được sự quan tâm của lãnh đạo, các ban ngành địa phương; công chức các đơn vị có sự quyết tâm cao, nỗ lực trong công tác,… bên cạnh đó còn một số khó khăn như: Kho vật chứng qua tãi không đáp ứng được nhu cầu; Án tín dụng ngân hàng, kê biên, giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua,…
 
 
          Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, đồng chí Cục trưởng có nhận xét:
         Công tác phối hợp thực hiện tốt; có sự hỗ trợ tốt của các ban ngành hửu quan; kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm tuy cao nhưng chưa vững bền; kết quả thu cho ngân sách nhà nước tương đối cao; án ngân hàng chuyển biến tích cực; án trại giam, kết quả thi hành xong đạt tốt, nhưng chưa đạt yêu cầu đạt ra, trại giam chuyển tiền các đơn vị nhưng vẫn chưa xử lý; án tham nhũng đạt thấp; công tác xét miễn giảm chưa quan tâm, đồng thời nêu lên một số hạn chế như: Trong công tác phối hợp vẫn còn vướng mắc, chưa chủ động với Tòa án trong việc giao, nhận bản án; một số tổ chức tín dụng, ngân hàng chưa phối hợp tốt; vẫn còn một số đồng chí thiếu dân chủ công khai trong lãnh đạo quản lý; một số lãnh đạo chưa thực sự gương mẫu trong làm việc, tác phong sinh hoạt.
          Kết luận buổi họp Cục trưởng nêu một số giải pháp và công việc cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng Cục Thi hành án dân sự giao năm 2017, cụ thể: Bảo đảm phân loại án thật chính xác về việc và giá trị; thực hiện công tác xét miễn, giảm; tập trung giải quyết án ngân hàng; giải quyết dứt điểm việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao tài sản; đẩy mạnh việc thu cho ngân sách và giải quyết án tham nhũng, xử lý dứt điểm các khoản tiền thu từ Trại giam và các tang vật còn tồn chưa xử lý; khắc phục các sai phạm trong công tác tài chính./.

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Theo Đỗ Quang Trí - CVP Cục THADS TP.CT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: