Sign In

Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Gia Túc -Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Cần Thơ làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố về tình hình công tác thi hành án dân sự năm 2016 và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

22/12/2016

Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Gia Túc -Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Cần Thơ làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố về tình hình công tác thi hành án dân sự năm 2016 và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
            Ngày 13/12/2016, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Gia Túc-Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự về tình hình công tác thi hành án dân sự năm 2016 và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các ngành:Toà án nhân dân, Công an, Sở Tư pháp thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ. Về phía Cục Thi hành án dân sự thành phố có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện trực thuộc.
 
 
           Thay mặt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã báo cáo tình hình công tác thi hành án dân sự năm 2016, theo đó công tác xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác với 11.892 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 81,61%) và 2.680 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 18,39%); về tiền có 2.033,11 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 77,15%) và 602,1 tỷ đồng chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 22,85%). Trong số có điều kiện giải quyết đã thi hành xong 8.716 việc, đạt tỷ lệ 73,29% (so với chỉ tiêu giao vượt 2,29%) và 640,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31,51% (so với chỉ tiêu giao vượt 1,51%); kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt 83,7% về việc và 56,1% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành; về kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 20% về việc và 30% về tiền; công tác tiếp công dân luôn được các đơn vị chú trọng, trong năm giải quyết 146/148 đơn khiếu nại (98,6%) và 6/8 đơn tố cáo (75%); công tác phối hợp với các ban, ngành hữu quan thực hiện tốt, đã ký kết các quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn, công tác quy hoạch cán bộ luôn được chú trọng, thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ công chức được quan tâm, chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Cục trưởng đã nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới đồng thời đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2017.
           Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí Chi cục trưởng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua như: Án phát sinh nhiều, tài sản bán đấu giá, giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua, một số vụ việc phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, kho tang vật quá tải,…
 
 
             Các thành viên trong Đoàn đánh giá cao về kết quả công tác thi hành án dân sự năm của 2016 Cục Thi hành án dân sự thành phố; cán bộ, công chức đơn vị đã có nhiều cố gắng khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện tốt, công tác phối hợp với các ban ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự thực hiện hiệu quả.
 
 
            Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2016, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có chuyển biến tốt; công tác phối hợp đã được cụ thể hoá bằng các quy chế đã ký kết,... Để công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện tốt một số công việc như: tổ chức thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự, UBND thành phố tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017; tăng cường công tác xây dựng tổ chức ngành, lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, đoàn kêt nội bộ; tiếp tục xây dựng các quy chế phối hợp với các ban ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, có tổ chức sơ kết, tổng kết; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự.
           Thay mặt cho lãnh đạo đơn vị đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố phát biểu ý kiến tiếp thu, hứa sẽ khắc phục những hạn chế trong thời gian qua đồng thời tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp giao trong thời gian tới./.

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Theo Đỗ Quang Trí-CVP

Các tin đã đưa ngày: