Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2018

28/12/2018

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2018
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 nhằm đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018 phát huy quyền dân chủ của công chức và người lao động và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 
Thành phần tham dự gồm có ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; ông Nguyễn Duy Quốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng; ông Nguyễn Đức Biên, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng  và sự có mặt đông đủ của toàn thể công chức và người lao động Cục THADS.

Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Duy Quốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục THADS trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 về các mặt hoạt động như: Kết quả giải quyết thi hành án, hoạt động năm công tác 2018 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở Cục THADS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị cũng thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2018, cụ thể về thu, chi và tồn và Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.Báo cáo công tác tổ chức cán bộ, cụ thể về biên chế, quy hoạch, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo.Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ. Đặc biệt, hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm công tác, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc… Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm giải quyết những hạn chế, thiếu sót trong năm vừa qua để phát huy, xây dựng tích cực kế hoạch năm tới.
Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của các thành viên.         Hội nghị cũng bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 đối với 03 thành viên, là những người công tâm, nhiệt tình, hiểu biết nhất định về chính sách, pháp luật, có chuyên môn nghiệp vụ.


         Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm công tác. Hội nghị đã thống nhất các giải pháp, hứa quyết tâm thực hiện, biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.         Đại diện Cục THADS ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư, Cục trưởng và ông Nguyễn Duy Quốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng đã ký Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức Cục THADS TP Cần Thơ năm 2019. Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.
 

Tác giả ảnh: Hiếu Hiệp
Theo Đoàn Thị Kim Hương - Phòng TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: