Sign In

Cục THADS thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở (giai đoạn 2015-2020)

08/06/2020

Cục THADS thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở (giai đoạn 2015-2020)
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở (giai đoạn 2015 -2020). Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương, lãnh đạo các Chi cục cùng toàn thể công chức các cơ quan THADS trực thuộc thành phố.
 
           
          Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025; các báo cáo tham luận của các công chức là gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn và Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021- 2025, qua đó đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Xuân – Cục trưởng Cục THADS thành phố nêu lên ý nghĩa của Hội nghị đồng thời đã biểu dương đối với tập thể và cá nhân là các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020, thời gian qua các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản của cấp trên về thi đua khen thưởng, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm về công tác thi đua. Để công tác thi đua thời gian tới đạt kết quả tốt hơn Cục trưởng yêu cầu các đơn vị phải bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đã được giao cho đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ, theo đó phải thực hiện nghiêm túc việc phân loại án, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thu hồi tài sản cho Nhà nước; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, hạn chế việc bồi thường đồng thời chú trọng xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự, thường xuyên ổn định tư tưởng cho công chức các đơn vị.

Tác giả ảnh: Hồng Sang
Theo CVP Đỗ Quang Trí

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: