Sign In

Công văn chỉ đạo của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ THADS năm 2022

11/03/2022

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có Công văn số 679/TCTHADS- TKDLCN về việc " Tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2022", theo đó đề nghị các Cục, các Chi cục THADS tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo yêu cầu.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: