Sign In

Thành Ủy, UBND thành phố Cần Thơ tăng cường chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn

02/04/2021

              Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Thành ủy Cần Thơ có Đảng văn số 116-CV/TV về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, đồng thời ngày 30 tháng 3 năm 2021, UBND thành phố đã có Công văn số 1043/UBND-NC về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, theo đó yêu cầu tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: