Sign In

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

28/07/2015

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự và công tác xử lý thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn. Ngày 22/7/2015 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ tổ chức buổi ký kết Quy chế Phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ trong công tác thi hành án dân sự.

     Đến dự buổi lễ có ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thanh Dũng Phó Chủ tịch UBND thành phố, và các ngân hàng, tín dụng trên địa bàn.
     Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Cần Thơ gồm 3 chương, 13 điều, đảm bảo đầy đủ các nội dung về mục đích, nguyên tắc, phương thức, trách nhiệm thực hiện như: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng,... Quy chế có hiệu lực từ ngày 01/8/2015. 


     Việc ký kết Quy chế sẽ giúp Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời sẽ tạo cơ sở phối hợp đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả và xử lý dứt  điểm các vụ việc thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu mà Quốc hội, Chính phủ đặt ra, qua đó góp phần mở rộng tín dụng cho nền kinh tế.

Tác giả ảnh: Thanh Bình
Theo Quang Trí-CVP

Các tin đã đưa ngày: