Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019

30/11/2018

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019
Công tác Thi hành án dân sự, hành chính phải tiếp tục gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân và quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 về xây dựng Chính phủ “Kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”,…Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Thi hành án dân sự tại Hội nghị Triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ diễn ra ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Cùng dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 về phía địa phương có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, các đồng chí là lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; Trưởng Phòng Thi hành án Quân khu 9; các đồng chí là Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Quận, huyện thuộc thành phố; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt nam chi nhánh Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Cần Thơ, Bưu điện thành phố Cần Thơ, về phía Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố có đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố - Phó Trưởng ban Chỉ đạo THADS thành phố - đồng chủ trì Hội nghị, Các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương, lãnh đạo các Chi cục THADS Quận, huyện trực thuộc.

Năm 2018, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao các cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Cần Thơ đã xây dựng và bám sát kế hoạch công tác trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; cụ thể: công tác xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác với 12.985 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 76,3%) và 3.932 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 23,7%); về tiền có 2.015,5 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 63,1%) và 1.180 tỷ đồng chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 36,9%). Đã giải quyết xong 9.607 việc, đạt tỷ lệ 75,73% (so với chỉ tiêu giao vượt 3,73%) và 648,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,2% (so với chỉ tiêu giao vượt 0,2%); số việc chuyển kỳ sau giảm 107 việc (3,36%), tiền chuyển kỳ sau tăng 89,4 tỷ đồng (7%); kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt 84,1% về việc và 33,1% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành; kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 16,8% về việc và 18,4% về tiền; công tác tiếp công dân trong năm giải quyết 115/118 việc khiếu nại (97,5%) và 7/8 việc tố cáo (87,5%); tổ chức bộ máy, công chức của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức được quan tâm. Chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, qua tổng kết trong năm 2018 đã có 01 Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện đạt hạng xuất sắc, 07 Chi cục đạt hạng khá; 04 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp, 12 tập thể và 141 cá nhân được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến; 22 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tặng giấy khen cho 04 tập thể và 44 cá nhân; trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 14 cá nhân và Cờ thi đua ngành Tư pháp cho 01 tập thể.
Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của các cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện và các ban ngành hữu quan về đánh giá các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua nhất là trong công tác phối hợp, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Thi hành án dân sự đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 của đơn vị, theo đó: Công tác thi hành án dân sự tại Cần Thơ có nhiều khó khăn, tăng về số lượng việc và tiền (đứng thứ 18/63 tỉnh thành về việc và 8/63 về giá trị), trong năm 2018 Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Thành ủy, UBND thành phố, triển khai đồng bộ các mặt công tác nên kết quả thi hành án dân sự đạt được rất phấn khởi, đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu quan trọng của Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao; Công tác phân loại án chính xác, đúng thực chất; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng; công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tiếp tục được quan tâm giải quyết; công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; quan hệ phối hợp với Cấp ủy, UBND địa phương, các Ban ngành hửu quan trong thi hành án được tăng cường, thường xuyên và hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm, củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo; nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất,…Tuy nhiên bên cạnh thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: số lượng việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn rất lớn, kết quả thi hành án cho ngân hàng, tổ chức tín dụng tỷ lệ còn thấp; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn một số vụ việc khiếu nại kéo dài, gay gắt, vượt cấp; vẫn còn công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật,… Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2019, đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự cần có giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; quan tâm đến công tác giải quyết án cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuân thủ đúng quy trình trong tác nghiệp thi hành án nhất là trong công tác bán đấu giá tài sản; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, tiếp tục thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, UBND địa phương, thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban ngành hữu quan trong hoạt động thi hành án dân sự; quan tâm công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự.

Thay mặt Cục Thi hành án dân sự thành phố, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Viết Xuân trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các ban ngành hữu quan, ý kiến chỉ đạo của Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Thi hành án dân sự, hứa sẽ khắc phục những hạn chế trong thời gian qua đồng thời tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp giao trong thời gian tới ./.

Tác giả ảnh: Hiếu Hiệp
Theo Đỗ Quang Trí - CVP Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: