Sign In

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

12/12/2018

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Ngày 11/12/2018, Cục Thi hành án dân sự thành phố và Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS)

Theo đó nội dung thỏa thuận hợp tác được 2 đơn vị ký kết gồm: tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố; nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan THADS thành phố Cần Thơ chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan THADS thuộc thành phố với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại; triển khai phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục THADS để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC và hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức và người dân để  tiếp cận và cung cấp dịch vụ.Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS thành phố và Bưu điện thành phố Cần Thơ là điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công ích, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong quá trình THADS, góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC.
 

Tác giả ảnh: Hiếu Hiệp
Theo Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: