Sign In

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự

19/06/2019

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự
          Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Thành ủy Cần Thơ đồng chí Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự, cùng tham gia điều hành Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Nội chính Thành ủy; đồng chí Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố, đến dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, đại diện Lãnh đạo các Ban của Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các Quận, huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS các quận, huyện, lãnh đạo Cục THADS thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS quận, huyện, các báo đài Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.
          Theo đánh giá của Thành ủy qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 06/6/2016 các cơ quan THADS thành phố Cần Thơ có nhiều tiến bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, đã thực hiện tốt việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự, hành chính đã có hiệu lực; trong công tác phân loại án thời gian qua bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, giảm dần án tồn đọng; kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động THADS được tăng cường; hạn chế những sai sót trong quá trình thụ lý thi hành án; công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TU của Thành ủy được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai 2.048 cuộc với 61.386 lượt người tham dự; cơ quan THADS các cấp đã thụ lý 46.227 việc, đã giải quyết xong 29.902 việc, tổng số tiền thụ lý hơn 9.086 tỷ đồng, đã giải quyết xong hơn 2.007 tỷ đồng; việc kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS, công tác phối hợp, hỗ trợ THADS, đào tạo công chức THADS được thực hiện khá tốt; cơ quan THADS, Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ năm 2016 đến nay đã nhận 684 đơn, theo đó có 428 đơn thuộc quyền giải quyết, đã giải quyết xong 424 đơn; số việc phải tổ chức cưỡng chế và cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành giảm qua từng năm, gồm 867 cuộc, chiếm 80% số việc tổ chức cưỡng chế; tại hội nghị có nhiều ý kiến của đại biểu cho rằng công tác phối hợp giữa cơ quan THADS và các ngành hữu quan và chính quyền các cấp chưa chặt chẽ, nhiều quy định của pháp luật còn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động THADS; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, Ban Nội chính Thành ủy, HĐND thành phố tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề về công tác THADS, công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua giám sát đã góp ý cho cơ quan THADS các cấp chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác THADS.
       Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của đại biểu đánh giá kết quả công tác THADS qua 3 năm thực hiện Chỉ thị, nêu những khó khăn, hạn chế của công tác này thời gian qua nhất là trong công tác phối hợp với các ban ngành hữu quan, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới.
          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao kết quả công tác của các cơ quan THADS thời gian qua, theo đó công tác THADS có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ giải quyết luôn vượt chỉ tiêu được giao qua 3 năm, thể hiện sự tích cực của các cơ quan THADS; Ban Chỉ đạo THADS các cấp hoạt động hiệu quả; công tác phối hợp với các ngành hữu quan được tăng cường; công tác chỉ đạo điều hành của Cục THADS hiệu quả, đánh giá cao Cục THADS thành phố đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các quận, huyện, tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện các sai phạm để uốn nắn, xử lý; công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên,…
          Bên cạnh đó công tác THADS còn một số hạn chế như: Cấp ủy Đảng, cơ quan, người đứng đầu thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc chưa chỉ đạo quyết liệt; công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS chưa thường xuyên; năng lực điều hành của người đứng đầu các Chi cục còn hạn chế, một số đơn vị có nhiều sai phạm; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS chưa cao; án tồn ngày càng tăng mặc dù chỉ tiêu đạt cũng đã ảnh hưởng đến kết quả công tác; công tác kiểm tra, giám sát chưa quan tâm đúng mức,…
          Để công tác THADS thời gian tới hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy đề nghị các cơ quan THADS thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao công tác THADS; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp; khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp với các ban ngành trong thời gian qua; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu hoàn thành các chi tiêu do Bộ Tư pháp giao, có biện pháp giảm dần án tồn đọng (các Chi cục phải có chỉ tiêu giải quyết án tồn đọng của đơn vị mình); quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm rõ những   
 
vụ việc có dư luận. 
         Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy yêu cầu các Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phải xem công tác THADS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải cùng tháo gỡ khó khăn trong công tác THADS, đảm bảo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật, đồng chí giao Ban Nội chính tham mưu Thường vụ Thành ủy xây dựng Đảng văn chỉ đạo khắc phục khó khăn trong công tác THADS, UBND thành phố, Ban chỉ đạo THADS xem xét giải quyết các kiến nghị, tạo điều kiện cho công tác THADS thời gian tới đạt kết quả tốt./.

Tác giả ảnh: Đỗ Quang Trí
Theo Đỗ Quang Trí - Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: