Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

25/01/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018
          Thực hiện công văn số 10/CTHADS-VP ngày 04/01/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018; ngày 23/01/2018 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Vị - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Cao Bằng và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
          Tại Hội nghị Lãnh đạo Chi cục đã trình bày Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; Thông qua Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 cho các Chấp hành viên thuộc Chi cục; Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự quý I phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2018; Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2018.
           Trong năm 2017 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt Hạ Lang là huyện nghèo biên giới vùng xâu, vùng xa điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng chưa phát triển đồng đều nhưng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức người lao động trong đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định thi hành xong về việc đạt 95% (vượt 10%), tiền 82% (vượt 27%) trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm việc có điều kiện chuyển kỳ sau 16,6% (vượt 6,6%) kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đánh giá kết quả thi hành án dân sự 4 tháng đầu năm 2018, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song tập thể công chức, người lao động đơn vị đã nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao tính đến ngày 19/01/2018 đơn vị đã thi hành xong về việc đạt 71%, tiền đạt 71% trên số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau 51% đã đạt và vượt 2/4 chỉ tiêu (về tiền, số việc chuyển kỳ sau) so với chỉ tiêu được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao, tuy nhiên kết quả thi hành án về việc còn thấp (thiếu 14%, giảm việc chuyển kỳ sau tăng 280%) dự báo số lượng việc, tiền trong năm 2018 có chiều hướng tăng.
          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác mà đơn vị đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Sang năm 2018 đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì sự đoàn kết, kỷ luật kỷ cương lao động thực hiện tốt hơn nữa lề lối tác phong làm việc. Tập trung giải quyết án đặc biệt là những án khó thi hành kéo dài, thay đổi phương thức làm việc của các Chấp hành viên, thư ký,chuyên viên và các bộ phận, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tốt hơn nhiêm vụ được cấp trên giao.
          Thay mặt đơn vị đồng chí Nguyễn Văn Huấn - Chi cục trưởng xin được nghiêm túc tiếp thu, quan triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí và xin hứa sẽ tiêp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhất là những giải pháp mới, mang tính đột phá. Tập trung sức lực trí tuệ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nỗ lực phấn đấu để công tác thi hành án dân sự ngày càng đóng góp hiệu quả trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội của huyện nhà.
 
                                                                  HoàngThảo-CCTHADS huyện Hạ Lang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: