Sign In

Công đoàn Tư pháp – Thi hành án Thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

30/01/2018

Công đoàn Tư pháp – Thi hành án Thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

Sáng ngày 25/01/2018, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng phối hợp với Công đoàn Tư pháp - Thi hành án tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự và phòng Tư pháp thành phố cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc 02 đơn vị. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Hội nghị đã thực hiện nghiêm túc nội dung, trình tự theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lương Thanh Bằng - Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng thay mặt Chi ủy, lãnh đạo 2 cơ quan nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của 2 cơ quan nói riêng, Ngành ngành Tư pháp nói chung trong năm qua. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đồng chí yêu cầu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị, sự phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, nhất là người đứng đầu. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch và các chỉ tiêu Hội nghị đề ra; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công chức và người lao động trong cơ quan. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm. Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể công chức và người lao động trong Chi cục THADS và phòng Tư pháp. Hội nghị đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của mỗi công chức và người lao động ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018./.                                                                                       

Đoàn Hòa - Chi cục THADS thành phố.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: