Sign In

Kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc

07/05/2018

Kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc
        Thực Kế hoạch số 578/KH-VKSCB-P11 ngày 16/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng. Ngày 02/5/2018, Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018 đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bảo Lạc.
 
 
        Tại buổi làm việc đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Thuần thông qua Quyết định số 577/QĐ- VKSCB-P11, kế hoạch số 578/KH-VKSCB-P11 ngày 16/4/2018 về việc kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự.
        Trên cơ sở báo cáo của Chi cục THADS, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm sát việc theo rõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các quyết định thi hành án và trình tự thủ tục, tổ chức thi hành, kiểm sát thời hạn ban hành Quyết định, chứng từ thu, chi và kiểm tra kho vật chứng...
        Qua 02 ngày khẩn trương làm việc đồng chí Trưởng đoàn kết luận việc kiểm tra: Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc sử dụng sổ, vào sổ ghi chép, kết sổ đúng theo Luật thi hành án dân sự đã quy định, Hồ sơ thi hành án cập nhật thông tin đầy đủ, phân loại án, xác minh điều kiện thi hành án đúng thời gian quy định; các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước đơn vị thực hiện đúng thời gian; vật chứng, tài sản giao nhận tạm giữ để chờ thi hành án qua kiểm tra đơn vị đã phân loại vật chứng, tài sản, có gắn thẻ tên vụ án, sắp xếp gọn gàng; xử lý tiêu hủy vật chứng và chuyển giao tài sản sung công quỹ nhà nước cho phòng Tài chính huyện xử lý đúng thời gian quy định.
 
 
        Thay mặt đơn vị, đồng chí Lê Quang Băng – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Bảo Lạc xin được tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tự kiểm tra tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS đảm bảo việc chấp hành đúng pháp luật, đúng theo quy định của Luật thi hành án dân sự góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Bảo Lạc.
  
                                                                                      Lãnh Tâm -Chi cục THADS Bảo Lạc.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: