Sign In

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

25/08/2020

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Công văn số 2071/UBND-VX ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 1246/TB-VP ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ngày 10/8/2020 và Công văn số 797/CTHADS-VP ngày 13/8/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc khuyến cáo tăng cường đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch; không lơ là, chủ quan trước tình hình dịch bệnh đang diễn biễn phức tạp.
 
 Yêu cầu công chức, người lao động thực hiện việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, tại nơi công cộng, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách khi giao tiếp.
Tiếp tục khuyến cáo công chức, người lao động hạn chế đi ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, hạn chế tập trung đông người và các hoạt động công cộng; chủ động khai báo y tế qua các ứng dụng bảo vệ sức khỏe như Ncovi, cài đặt ứng dụng cảnh báo dịch Bluezone.
 
Dịch bệnh còn kéo dài và diễn biến vô cùng khó lường, công chức, người lao động Chi cục THADS đồng lòng chung tay vì một đất nước Việt Nam “khỏe mạnh” đẩy lùi COVID./.
                                                          Minh Thư – Chi cục THADS huyện Hòa An

Các tin đã đưa ngày: