Sign In

Chi cục THADS huyện Quảng Hòa tổ chức Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng Khối Nội chính năm 2020

14/12/2020

Chi cục THADS huyện Quảng Hòa tổ chức Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng Khối Nội chính năm 2020
Thực hiện Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa về kiện toàn Khối thi đua năm 2020; Hướng dẫn số 926/HD-HĐTĐKT ngày 24/11/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Quảng Hòa về hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020. Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, ngày 11/12/2020 tại trụ sở Chi cục THADS Quảng Hòa, đơn vị trưởng Khối thi đua các cơ quan Khối Nội chính huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, bình xét đối với các tập thể và các cá nhân thuộc Khối thi đua các cơ quan Khối nội chính huyện năm 2020 gồm có các cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng. Sau phần khai mạc của đồng chí Lâm Thanh Nghị - Chi cục trưởng/Trưởng khối thi đua. Hội nghị đã thông qua chương trình làm việc và các văn bản hướng dẫn công tác bình xét thi đua khen thưởng. Tiếp theo, Hội nghị đã thông qua báo cáo của các tập thể và các cá nhân, thông qua bảng bảng tự chấm điểm các cơ quan theo từng tiêu chí chấm điểm để làm căn cứ lựa chọn các tập thể và các cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng; Hội nghị đã sôi nổi thảo luận và đóng góp các ý kiến để lựa chọn các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị để khen thưởng. Qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm có 10 tập thể và 23 cá nhân được hội nghị lựa chọn đề nghị khen thưởng; trong đó Chi cục THADS là đơn vị được Khối tín nhiệm cao, với tổng số điểm tuyệt đối 995 điểm.
Kết thúc công tác tổng kết phong trào thi đua, xét đề nghị khen thưởng, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu trưởng Khối thi đua các cơ quan Khối Nội chính năm 2021. Kết quả cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện được bầu làm trưởng Khối thi đua, đơn vị Ban Chỉ huy quân sự huyện làm phó trưởng Khối thi đua các cơ quan Khối Nội chính năm 2021.

 
Đồng chí Lâm Thanh Nghị - Chi cục trưởng/Trưởng chủ trì Hội nghị Khối thi đua

Phát biểu bế mạc Hội nghị đ/c Lâm Thanh Nghị - Chi cục trưởng đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng theo quy định; đồng thời cảm ơn các thành viên trong Khối thi đua đã có những ý kiến đóng góp quý báu để cùng nhau xây dựng, duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Khối thi đua, đề nghị các cơ quan tiếp tục đoàn kết để cùng nhau xây dựng công tác thi đua nói chung và xây dựng Khối thi đua ngày càng vững mạnh, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung./.
                                                                                    Bế Cường.

Các tin đã đưa ngày: