Sign In

Kiểm tra trực tiếp công tác thi hành án dân sự năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An

21/10/2020

Kiểm tra trực tiếp công tác thi hành án dân sự năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An
Thực hiện kế hoạch số 41/KH-VKSHA ngày 18/9/2020 về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2020, VKSND huyện Hòa An đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An từ ngày 05/10/2020 đến ngày 16/10/2020.
 
Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm ông Phạm Mỹ An – Viện trưởng VKSND huyện – Trưởng đoàn, các thành viên gồm bà Trần Thị Bích Nga – Phó Viện trưởng, bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Kiểm sát viên, bà Nguyễn Thị Huyền – Kiểm sát viên và bà Nguyễn Thị Chinh – Chuyên viên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An gồm có ông Nông Chí Báu – Chi cục trưởng và toàn bộ công chức Chi cục.
Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Bích Nga – Phó Viện trưởng công bố Quyết định số 40/QĐ-VKS ngày 18/9/2020 về việc Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An với nội dung kiểm sát gồm: Kiểm tra sổ sách thi hành án, kiểm tra công tác phân loại án; Kiểm tra các hồ sơ thi hành án gồm hồ sơ xong, đang thi hành, đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn; Công tác thu, chi tiền thi hành án năm 2019; Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án; Tiêu hủy vật chứng, tài sản; Quản lý kho vật chứng.
Sau 10 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, đoàn kiểm sát đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Tại buổi công bố kết luận (19/10/2020), Đoàn kiểm sát đánh giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi hồ sơ chặt chẽ, đa số các việc tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đúng quy định; các loại sổ sách, chứng từ kế toán nghiệp vụ được thực hiện đầy đủ; vật chứng được giao nhận, bảo quản và xử lý đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát cũng chỉ ra những tồn tại trong quá trình tổ chức thi hành án, đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An rút kinh nghiệm và kiến nghị khắc phục.
Thay mặt Chi cục Thi hành dân sự huyện Hòa An, ông Nông Chí Báu – Chi cục trưởng phát biểu tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện./.
Minh Thư – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An

Các tin đã đưa ngày: