Sign In

Kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

13/08/2019

Kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
        Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng. Ngày 09/8/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án đối với Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
 
        Sau khi công bố Quyết định kiểm tra với các nội dung : kiểm tra công tác kế toán tài sản, kế toán thanh toán thu chi thi hành án, công tác quản lý nhập, xuất kho vật chứng, tiền tồn tạm ứng án phí, các khoản thu chưa xử lý; Việc thực hiện quy trình phát hành, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền thi hành án tại Quyết định số 1527/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2013 của Tổng cục THADS; Công tác thu, nộp, quản lý THADS; Tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án. Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/7/ 2019.
        Để đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác, Đoàn kiểm tra trực tiếp nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu theo nội dung được kiểm tra, trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra làm việc với Thủ trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán nghiệp vụ, Thủ quỹ, Thủ kho và cán bộ theo dõi hồ sơ, sổ sách.
        Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã có sơ bộ kết luận nội dung kiểm tra. Đồng chí Trưởng đoàn Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng yêu cầu Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2019 được Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao; chú trọng công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính, thực hiện đúng các quy định về kế toán thi hành án, khắc phục những sai sót còn tồn tại như: ghi đầy đủ các nội dung in sẵn của Biên lai theo Quy trình sử dụng biên lai; thực hiện việc giám định tiền Việt Nam trước khi giao nhận với cơ quan Công an cùng cấp; định kỳ thực hiện Kiểm kê Quỹ tiền mặt, Kiểm kê Kho vật chứng theo quy định.
        Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục, đồng chí Chu Thanh Hà – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hà Quảng thay mặt đơn vị xin hứa sẽ khắc phục ngay những tồn tại và tiếp tục tập trung tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc phát sinh tại địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
VP CTHADS.

Các tin đã đưa ngày: