Sign In

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2020

08/12/2020

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2020
Ngày 07/12/2020, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra tại tỉnh Bắc Kạn.
          Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, các đồng chí lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, các công chức làm công tác thi đua khen thưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị đề nghị suy tôn Cờ thi đua Ngành Tư pháp, Cờ thi đua Chính phủ của 13 tỉnh miền núi phía Bắc. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng làm trưởng đoàn và các đồng chí là thành viên trong đoàn công tác.
 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phát biểu ghi nhận những kết qủa của Ngành Tư pháp Bắc Kạn trong năm 2020 đã đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế tại địa phương.
          Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã biểu dương những thành tích mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí nêu phương hướng công tác thi đua năm 2021 của Khối thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh, sáng tạo, hình thức thi đua phong phú thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Kết thúc Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu các đơn vị đề nghị suy tôn Cờ Thi đua Ngành Tư pháp, Cờ thi đua Chính phủ. Kết quả: Cao Bằng có Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình đạt được Cờ Thi đua Ngành Tư pháp, góp phần to lớn vào công tác thi đua năm 2020, tạo động lực lan tỏa cho các đơn vị thi hành án trong tỉnh, thúc đẩy, nâng cao tinh thần công chức, người lao động phấn đấu, đạt hiệu quả cao trong công việc. Đồng thời, tại Hội nghị các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua, cam kết tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2021.
 
Bùi Thị Bình - Phòng Tổ chức Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: