Sign In

Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp của tỉnh làm việc tại Cục Thi hành án dân sự

10/11/2022

Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp của tỉnh làm việc tại Cục Thi hành án dân sự
Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/BCĐ ngày 05/10/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Cao Bằng về việc kiểm tra công tác CCTP năm 2022 và Kế hoạch công tác số 01-KH/ĐKT ngày 28/10/2022 của Đoàn kiểm tra CCTP, chiều ngày 07/11/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự (THADS).
 

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hạ, Cục trưởng đã trình bày báo cáo kết quả công tác CCTP trong lĩnh vực THADS. Năm 2022, trong bối cảnh số việc, tiền phải thi hành của toàn ngành tiếp tục tăng cao, Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức tổ chức công việc phù hợp, chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực hiện kịp thời các mặt công tác. Nhờ đó, công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục được quan tâm; Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được củng cố, kiện toàn; Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động không ngừng được tăng cường; Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được trang cấp, đáp ứng yêu cầu công tác; Ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân được nâng lên; Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành đạt và vượt cả 2 chỉ tiêu về việc và tiền so với chỉ tiêu được giao (về việc đạt 94.65%, vượt 11.15%; về tiền đạt 72.80%, vượt 30.7%).
Thông qua kết quả kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả công tác THADS đạt được trong năm 2022, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ CCTP trong lĩnh vực THADS trong thời gian tới.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Đoàn Thị Hạ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, đồng thời, xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS, hành chính và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công cuộc CCTP trong giai đoạn hiện nay.
                                      Hoàng Thị Hải Yến - Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: