Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022

17/04/2022

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 15/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm 2022.
 Tham dự hội nghị có Đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng chủ trì Hội nghị; đồng chí Phó Cục trưởng; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và Kế toán Cục THADS tỉnh; Lãnh đạo, Chấp hành viên 10 Chi cục THADS huyện, thành phố.
 

Đánh giá kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm 2022, đồng chí Đoàn Thị Hạ đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các Sở, Ngành, chính quyền địa phương. Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác, bám sát các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 22/12/2021 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2022. Cùng với việc tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, Cục THADS đã tích cực, chủ động, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức thi hành án của các Chấp hành viên tại Cục và các Chi cục trực thuộc. Tăng cường tổ chức họp giao ban, họp Hội đồng Chấp hành viên, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.
Trong bối cảnh số tiền phải thi hành của toàn ngành tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 21 tỷ 001 triệu 438 nghìn đồng = 22%) nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tổ chức thi hành án. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, kết quả công tác THADS của toàn Ngành đã đạt và vượt chỉ tiêu về tiền, cụ thể: về tiền đạt tỷ lệ 46.78% (vượt 5.18% so với chỉ tiêu được giao). Tuy nhiên, chỉ tiêu về việc chưa đạt: về việc đạt tỷ lệ 70.53% (còn thiếu 12.97% so với chỉ tiêu được giao). Hiện tại, đã có Cục THADS và 05 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu về tiền. So với mặt bằng chung của cả nước và các tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, Cục THADS tỉnh Cao Bằng về cơ bản vẫn giữ vững kết quả ổn định, so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ thi hành xong về việc xếp thứ 4, về tiền xếp thứ 3 trong tổng số 63 cơ quan THADS trên toàn quốc.
Kết quả đạt được trên các mặt công tác đã góp phần tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của các cơ quan THADS trong hệ thống chính trị chung của tỉnh nhà.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Cục trưởng kết luận và có một số ý kiến chỉ đạo như sau:
Dự báo 06 tháng cuối năm 2022, số việc và tiền phải thi hành sẽ tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều vụ việc có giá trị lớn. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ngành đã đề ra, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm đã được nêu trong báo cáo, đồng thời tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:
- Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS giao; kế hoạch công tác năm của đơn vị; đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tại buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Cao Bằng, ngày 05/4/2022.
- Rà soát, nghiêm túc đánh giá lại hoạt động của đơn vị. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, chỉ đạo Chấp hành viên thuộc đơn vị mình thực hiện ngay việc rà soát, đôn đốc, xác minh, phân án, xây dựng kế hoạch giải quyết đối với từng hồ sơ cụ thể, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành. Chú trọng thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS; Phấn đấu đến hết quý III/2022 toàn Ngành sẽ hoàn thành đạt cả hai chỉ tiêu về việc và tiền được Tổng cục THADS giao và sớm về đích hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu do Cục THADS giao cho từng đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Đối với các đơn vị đã được kiểm tra, cần tổ chức họp quán triệt trong đơn vị để kịp thời khắc phục những sai xót, tồn tại; hạn chế tối đa những tồn tại, hạn chế đã được Cục THADS nhắc nhở nhiều lần, nhưng vẫn còn tiếp tục xảy ra tại một số đơn vị... 
- Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan hữu quan đặc biệt là Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an, đảm bảo công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Chủ động trong việc phối hợp sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp và tiếp tục ký kết các Quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các đơn vị từ Cục đến các Chi cục cho phù hợp, tập trung kiện toàn bộ máy Lãnh đạo các đơn vị, thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm. Thực hiện công tác đánh giá, xếp loại công chức, người lao động theo tháng thực chất, khách quan, chính xác.
- Thực hiện tốt công tác Đảng và đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2022), phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và hưởng ứng tham gia chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống THADS do Cục THADS tổ chức.
- Giao Văn phòng Cục có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; các đơn vị thuộc Cục THADS và các Chi cục cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo giải quyết kịp thời./.
 
 
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: