Sign In

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2022

15/11/2022

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2022
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, chiều ngày 11/11/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính quý IV, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục và Lãnh đạo, Chấp hành viên 10 Chi cục THADS các huyện, thành phố.
 
Qua báo cáo kết quả công tác THADS năm 2022 cho thấy: trong bối cảnh số việc, tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức tổ chức công việc phù hợp, chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực hiện kịp thời các mặt công tác. Nhờ đó, công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể; Công tác phối hợp trong thi hành án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động từ Cục đến các Chi cục tiếp tục được tăng cường; Kết quả công tác thi hành án được nâng cao; Các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn được quan tâm thi hành hiệu quả, góp phần cải thiện yêu cầu chung của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm thực hiện; Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy định; Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện hiệu quả; Công tác văn phòng tiếp tục được duy trì và thực hiện thường xuyên; Cơ sở vật chất và các phương tiện tiếp tục được quan tâm, trang bị; Về phía các Chi cục, Thủ trưởng đơn vị có nhiều sự cố gắng, tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu; các hoạt động của Ngành được quan tâm chú trọng tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp...
 
Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành đạt và vượt cả 2 chỉ tiêu về việc và tiền so với chỉ tiêu được giao, cụ thể: về việc đạt 94.65% (vượt 11.15%); về tiền đạt 72.80% (vượt 30.7%), so với mặt bằng chung của cả nước và các tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, Cao Bằng cơ bản vẫn giữ vững kết quả ổn định, so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ thi hành xong về việc xếp thứ nhất, về tiền xếp thứ 3 trong tổng số 63 cơ quan THADS trên toàn quốc. Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng, đã ghi nhận và đánh giá cao những những nỗ lực, cố gắng của tập thể các cơ quan THADS trên địa bàn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của một số đơn vị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tổ chức dứt điểm một số vụ việc phức tạp, cần có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đồng thời tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, đề ra các giải pháp nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS trong năm 2023.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, đồng thời, chỉ đạo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó: yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục, của Cục về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, chủ động dự kiến các nội dung xây dựng, triển khai công tác của đơn vị trong năm 2023 theo hướng phù hợp, có tính khả thi và phù hợp  với tình hình đặc điểm của đơn vị; Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giữ nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tính thứ bậc trong hoạt động công tác; Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức, người lao động; Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, kiên quyết xử lý sai phạm; Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan; Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Tiếp tục củng cố và xây dựng Ngành, rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ Cục đến Chi cục; quan tâm, chăm lo đời sống cho công chức, người lao động; quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra sử dụng kinh phí tài chính hiệu quả, thực hiện nghiêm chế độ kế toán nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác; cập nhật tốt phần mềm báo cáo thống kê, chế độ thông tin, báo cáo, giữ gìn công sở sạch đẹp...
 
 
Nhân dịp này, Cục THADS đã tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Cục trưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022, qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực phấn đấu để công chức các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo./.
 Hoàng Thị Hải Yến - Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: