Sign In

Cục THADS tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Cao Bằng

29/01/2024

Cục THADS tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Cao Bằng
Vừa qua, ngày 23/01/2024, tại Cục THADS tỉnh Cao Bằng, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có bà Lê Thị Bích Hằng - Phó Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; bà Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng (đơn vị trưởng Khối thi đua), Chủ trì Hội nghị; đại diện Lãnh đạo của các đơn vị (gồm: Công an tỉnh - Phó trưởng Khối thi đua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp) và các thành viên tổ giúp việc của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Cao Bằng.
 

Qua báo cáo tổng kết chung của Khối bằng hình ảnh, video, có thể thấy rằng cùng với tinh thần xuyên suốt của chủ đề Khối đã xác định từ đầu năm  Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng và phát triển” các cơ quan trong Khối đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, phát huy hiệu quả cổ vũ phong trào; nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề được các đơn vị trong Khối phát động với cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
Kết thúc năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan nội chính đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của từng Ngành, được cấp Bộ, Ngành suy tôn, khen thưởng cấp Nhà nước; hàng nghìn cá nhân được khen thưởng với những thành tích xuất sắc, nổi trội; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức và người lao động trong các đơn vị học tập và noi theo.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Bích Hằng, Phó Ban thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Khối thi đua trong phong trào thi đua năm 2023. Để công tác thi đua khen thưởng trong năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đổi với hình thức, nội dung phát động các phong trào thi đua. Đồng thời, đề nghị đơn vị Trưởng khối tiếp tục bổ sung những văn bản mới của tỉnh vào các phong trào thi đua, nhất là về thực hiện Chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai Luật thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, giới thiệu gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng lựa chọn giới thiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của tình.
Căn cứ Quy chế và kết quả chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, bình bầu, xem xét, biểu quyết nhất trì đề nghị khen thưởng như sau: Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2023 tặng cho 01 đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 cho 07 đơn vị:  Công an tỉnh Cao Bằng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, Thanh tra tỉnh Cao Bằng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng.
 

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bầu ra Trưởng, Phó Khối thi đua năm 2024 như sau: Công an tỉnh – Trưởng Khối, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh – Phó Trưởng khối. Đồng thời, tiến hành phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Hội nghị
   
   
 

Các tiết mục Văn nghệ chào mừng Hội nghị
   
   

Hội nghị thảo luận
 
Minh Thư – Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: