Sign In

Bà Đoàn Thị Hạ, Cục trưởng THADS Cao Bằng: Viết tiếp những Trang rạng ngời trong Truyền thống ngành Tư pháp

03/09/2020

Bà Đoàn Thị Hạ, Cục trưởng THADS Cao Bằng: Viết tiếp những Trang rạng ngời trong Truyền thống ngành Tư pháp

Từ khi thành lập đến nay, ngành Tư pháp Việt Nam đã không ngừng vận động, sáng tạo, đổi mới và ngày càng phát triển mạnh mẽ; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và có những đóng góp to lớn, quan trọng vào thắng lợi chung trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, công tác thi hành án dân sự (THADS) với nhiệm vụ là công đoạn cuối cùng, đảm bảo cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần thượng tôn pháp luật đã luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, sự phát triển của đất nước và không tách rời quá trình xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp.
 

 

Trong những năm gần đây, thực hiện công cuộc cải cách tư pháp, hệ thống THADS cả nước nói chung và các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng tr¬ưởng thành và lớn mạnh từng bước khẳng định được vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong hệ thống chính trị. Công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, hiệu quả. Tổ chức bộ máy không ngừng được củng cố, kiện toàn; Thể chế ngày càng hoàn thiện; Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành đã dành sự quan tâm nhiều hơn đối với công tác THADS; Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của đội ngũ công chức, người lao động trong ngành được quan tâm, chăm lo tốt hơn.
Kết quả THADS ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước và có xu hướng bền vững, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, đã thi hành xong hơn 9.250 việc, tương ứng về giá trị là 112 tỷ 854 triệu 941 nghìn đồng, đạt tỷ lệ trung bình 95.35% về việc và 74.5% về tiền. Riêng năm 2019, đã tổ chức thi hành xong 2.394 việc, đạt tỷ lệ 98.03% và đã giải quyết xong 40 tỷ 519 triệu 762 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 86.6% (đứng số 1 toàn quốc về việc và tiền).
Ghi nhận và tin tưởng những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt, Cục THADS đã vinh dự được xếp hạng tập thể lao động xuất sắc (hạng A) trong 3 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2019), Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành tư pháp; Chính phủ tặng Cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có tập thể xuất sắc giai đoạn 2015-2019; hàng năm đều được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm” sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, gắn liền với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các thế hệ công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng có quyền tự hào về những tháng năm đã vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của thế hệ cha anh và viết tiếp những Trang rạng ngời trong Truyền thống ngành Tư pháp nói chung và THADS nói riêng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi đến Hội nghị Tư pháp toàn quốc lần thứ 7 tại Việt Bắc năm 1948: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Nguồn: Báo pháp luật Việt Nam

Tư pháp địa phương hướng về Ngày truyền thống

Các tin đã đưa ngày: