Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

02/05/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
         Ngày 26/4/2018, Chi cục Thì hành án dân sự huyện Trà Lĩnh tổ chức chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp Liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện Trà Lĩnh và Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thư ký, toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Lĩnh.
         Sau khi nghe qua Dự thảo báo cáo việc thực hiện Quy chế do Chi cục THADS thông qua, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành phát biểu thảo luận về các mặt đạt được và các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp. Đồng thời cũng rút ra được bài học kinh nghiệm và cùng thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp Liên ngành đã được 04 ngành ký kết năm 2014.
         Thay mặt đơn vị đồng chí Hoàng Văn Đài xin được tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu trong công tác phối hợp liên ngành, mong rằng công tác phối hợp giữa các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Lĩnh trong công tác Thi hành án dân sự ngày càng chặt chẽ, bền vững góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác THADS, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 được giao.
Đức Thạch - Chi cục THADS huyện Trà Lĩnh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: