Sign In

Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 05 tháng năm 2023

24/02/2023

Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 05 tháng năm 2023
        Chiều ngày 24/02/2023, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cao Bằng Cục THADS đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 05 tháng năm 2023. Hội nghị do đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng chỉ đạo và chủ trì. Tham dự Hội nghị về phía Cục THADS có các đ/c Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên; về phía các Chi cục trực thuộc có các đ/c lãnh đạo Chi cục và Chấp hành viên.
 
Đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS dự và chỉ đạo Hội nghị
        Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Cao Bắc, Phó Chánh Văn phòng đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính 05 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 07 tháng tiếp theo. Để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động ngay sau khi kết thúc năm công tác 2022, Cục THADS đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao, Cục THADS đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cho các Chấp hành viên thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc, chỉ đạo các đơn vị giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên của đơn vị mình. Kết quả THADS 5 tháng đầu năm 2023 bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: việc đạt 55.60%, tiền đạt 30.94%. Theo thống kê, toàn tỉnh có Cục và 02 đơn vị gồm: Thạch An và Nguyên Bình đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao về tiền.
        Hội nghị đã nghe đ/c Chu Thanh Hà, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án báo cáo về kết quả theo dõi các vụ việc thi hành án khó khăn phức tạp. Trong 05 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng phát sinh 14 vụ việc trọng điểm tương ứng số tiền là 29 tỷ 584 triệu đồng; 39 vụ việc có giá trị trên 100 triệu đồng. Dự báo trong thời gian tới, số lượng các vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp tiếp tục tăng, đòi hỏi các đơn vị, đội ngũ Chấp hành viên hết sức tập trung, giải quyết các vụ việc đảm bảo đúng trình tự thủ tục luật định, hạn chế tối đa những sai sót, nhất là trong các hoạt động về thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.
Toàn cảnh Hội nghị giao ban
        Tại Hội nghị, các đơn vị đã tham gia phát biểu ý kiến, báo cáo Lãnh đạo Cục về kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; dự báo tình hình thụ lý số lượng việc, tiền phải thi hành án và giải pháp để tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 07 tháng còn lại.
Trong dịp này, Cục trưởng Cục THADS đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS quý I năm 2023.

 
Đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS quý I năm 2023

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Cục trưởng Đoàn Thị Hạ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật đã đạt được trong 05 tháng đầu năm. Đ/c cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Cục và các Chi cục phải thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Thông báo số 23/TB-TCTHADS ngày 09/01/2023 của Tổng cục THADS thông báo kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái về tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS; (ii) Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giữ nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tính thứ bậc trong công tác. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức, người lao động, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ; (iii) Chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, các vụ việc thi hành án hành chính. Tiếp tục phối hợp tốt với các ngành hữu quan, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính; (iv) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (v) Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các đơn vị từ Cục đến các Chi cục cho phù hợp. Sử dụng người lao động theo hướng tinh gọn, một người làm nhiểu việc. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, thi đua khen thưởng, đảm bảo khách quan, công bằng; (vi) Thực hiện tốt công tác Đảng và đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động, phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS; (vii) Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ cho công tác quyết toán ngân sách năm 2022. Quản lý và sử dụng phương tiện, tài sản công đúng quy định. Sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, hiệu quả, kiểm soát tốt và công khai minh bạch trong sử dụng kinh phí./.
 
  Văn phòng Cục THADS tỉnh Cao Bằng
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: