Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

25/12/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

Ngày 18/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và Thẩm tra viên thuộc Cục, Lãnh đạo và kế toán trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, Chấp hành viên công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019, cụ thể:
- Về việc: Tổng số thụ lý là 21.576 việc, tăng 1.645 việc (7,62%) so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số phải thi hành 21.411 việc. Qua phân loại có: 16.333 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 76,28%); 5.078 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 23,72%). Kết quả: thi hành xong 13.405 việc, đạt tỷ lệ 82,07%. Chuyển kỳ sau: 8.006 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 2.928 việc.
- Về tiền: Tổng số thụ lý là 1.805.685.086.000 đồng, tăng 99.921.299.000 đồng (5,53%) so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số phải thi hành 1.767.924.811.000 đồng. Qua phân loại có: 737.480.579.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 41,71%); 1.030.444.232.000 đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 58,29%). Kết quả: thi hành xong 305.652.020.000 đồng, đạt tỷ lệ 41,45%. Chuyển kỳ sau 1.462.272.791.000 đồng.
Các đơn vị có kết quả thi hành án xong đạt cao như: Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS huyện Lắk, Chi cục THADS huyện Krông Ana... Đặc biệt, Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột với số lượng việc thụ lý 5.656 việc (chiếm tỷ lệ 26,21%) và tiền thụ lý 826.833.350.000 đồng (chiếm tỷ lệ 45,79%) trên tổng số việc và số tiền thụ lý của toàn tỉnh, kết quả thi hành xong 3.028 việc, với số tiền 118.061.776.000 đồng, đã hoàn thành cả 02 chỉ tiêu được giao, góp phần không nhỏ vào hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của toàn Hệ thống.
So với chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao, kết quả thi hành án dân sự của toàn hệ thống tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành, đạt và vượt cả 02 chỉ tiêu được giao (Tỷ lệ thi hành xong về việc vượt 9,07%, tỷ lệ xong về tiền vượt 8,45%). Các chỉ tiêu vượt so với toàn quốc (về việc vượt 3,49%; về tiền vượt 5,99%).
Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Trong năm 2019, các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện theo dõi 33 việc thi hành án hành chính. Trong năm đã thi hành xong 10 việc, còn lại 23 việc. Trong số 23 việc đang theo dõi, có 16 việc thuộc thẩm quyền theo dõi của Cục, 07 việc thuộc thẩm quyền theo dõi của Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột. Các cơ quan THADS của tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ thi hành án và Kiến nghị người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án. Đồng thời, đăng tải thông tin về việc không chấp hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đồng chí Bùi Đăng Thủy đã phân tích, đánh giá chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác cho năm 2020.
 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đôn đốc, theo dõi thi hành án hành chính, đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu những đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế và có kết quả thi hành xong về việc, về tiền đạt tỷ lệ thấp hơn so với bình quân cả nước phải giải trình nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thực hiện để cho năm công tác 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Cục thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk giao.
 

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thi hành án, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phần mềm về thi hành án dân sự; yêu cầu các đơn vị đã thành lập Bộ phận một cửa tại đơn vị phải thực hiện cơ chế một cửa đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ, nhất là thời gian làm việc, tính thứ bậc trong cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách Tư pháp, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán và kế toán nghiệp vụ thi hành án; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án phải nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật với trách nhiệm cao; việc quản lý, bảo vệ trụ sở, kho vật chứng, quản lý tài sản công, nhất là sử dụng xe ô tô công của các đơn vị phải đúng quy định, nghiêm cấm việc sử dụng xe công vào việc cá nhân.
Đồng thời đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu toàn Hệ thống chú trọng trình tự tổ chức thi hành án; tăng cường kiểm soát chặt chẽ quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá và hoạt động của các tổ chức này trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án; kiểm tra kỹ chứng thư thẩm định giá tài sản, các tài sản có đặc điểm đặc định, thực trạng tài sản thẩm định, nhất là tài sản bán đấu giá là bất động sản thuộc diện quy hoạch. Thường xuyên kiểm soát quá trình thông báo bán đấu giá tài sản, quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản của tổ chức bán đấu giá đảm bảo đúng qui định của pháp luật, không để cho cá nhân, tổ chức bán đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản…
Phải tập trung và quyết liệt trong tổ chức thi hành án, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn, án trọng điểm, những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế và thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, nhằm tăng mạnh số tiền thực thu, phấn đấu đến hết ngày 30/10/2020, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2020 đảm bảo hiệu quả và bền vững.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Văn phòng Cục Thi hàn hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: