Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2018

23/07/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2018
Ngày 18/7/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị giao ban đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đạt được trong 9 tháng năm 2018: Số việc phải thi hành là 17.126 việc, trong đó số có điều kiện là 13.051 việc (chiếm tỷ lệ 76,21%). Số tiền phải thi hành là 1.485.407.009.000 đồng, trong đó, số có điều kiện là 750.212.002.000 đồng (chiếm tỷ lệ 50,51%). Trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 10.071 việc, đạt tỷ lệ 77,17%, (so với chỉ tiêu được giao về việc vượt 5,17%), thi hành xong về tiền 275.365.689.000 đồng, đạt tỷ lệ 36,71%, (so với chỉ tiêu được giao về tiền vượt 4,71%), tỷ lệ số việc giảm chuyển kỳ sau còn dương (31,74%), tỷ lệ tiền giảm chuyển kỳ sau dương (3,96%).
Một số đơn vị có kết quả thi hành án xong về việc đạt tương đối cao như: Ea H’leo (86,50%), Krông Năng (84,36%). Về tiền đạt tương đối cao như: Lắk (60,76%), Cư M’Gar (57,67%), Buôn Hồ (56,49 %), Krông Pắk (47,08).
Một số đơn vị có tỷ lệ việc chuyển kỳ sau dương thấp so với mặt bằng chung như: Ea H’Leo (2,92%), Krông Năng (4,26%), Cư M’Gar (9,81%). Đặc biệt có đơn vị đã thực hiện tốt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau như: Buôn Hồ (- 9,43%);  Krông Búk (- 1,43%).
Một số đơn vị có tỷ lệ tiền chuyển kỳ sau dương thấp so với mặt bằng chung như: Buôn Ma Thuột (0,18%). Đặc biệt một số đơn vị đã thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau như: Krông Búk (- 20,69), Krông Pắk (-5,34%), Cư M’Gar (- 5,17%).
Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Trong số 19 việc thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền theo dõi, cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc có văn bản kiến nghị người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định, đến nay có 03 việc đã được thi hành xong. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thường xuyên đăng tải thông tin về việc không chấp hành án hành chính lên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đồng chí Bùi Đăng Thủy cũng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 03 tháng còn lại của năm 2018.
 

Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 03 tháng cuối năm 2018, Cục trưởng yêu cầu những đơn vị có kết quả đạt tỷ lệ thấp, số việc, số tiền chuyển kỳ sau còn dương cao, còn nhiều tồn tại, hạn chế và có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài phải giải trình nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện trong 03 tháng còn lại của năm công tác để đạt được và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện nghiêm và tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm chế độ thời gian làm việc trong đơn vị, tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, thực hiện nghiêm các qui định của Ngành và địa phương. Tăng cường và đề cao, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và toàn thể công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải tập trung, quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án cao điểm (đợt 2) từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/9/2018, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và án kinh tế, tham nhũng. Kiên quyết cưỡng chế đối với các vụ việc có điều kiện thi hành mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, không hợp tác và chống đối, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu đến 30/9/2018 toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành đạt và vượt cả 4 chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2018.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: