Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 05 tháng năm 2019

21/03/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 05 tháng năm 2019
Ngày 20/3/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 05 tháng năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác thống kê Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị giao ban đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được trong 05 tháng năm 2019: Số việc phải thi hành là 13.284 việc, trong đó số có điều kiện là 8.719 việc. Số tiền phải thi hành là1.539.006.850.000 đồng, trong đó, số có điều kiện là 740.398.569.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 5.258 việc, đạt tỷ lệ 60,3%, thi hành xong về tiền là 112.572.181.000 đồng, đạt tỷ lệ 15,20%.
Một số đơn vị có kết quả thi hành án xong về việc đạt tương đối cao như: Cục Thi hành án dân sự tỉnh (79,75%), Chi cục Ea H’Leo (73,32%), Chi cục Ea Súp (71,26%), Chi cục Krông Bông (69,78%), Chi cục Ea Kar (69,23%), đạt cao về tiền như: Chi cục Ea Súp (36,54%), Chi cục Krông Pắk (34,79%), Chi cục Krông Ana (27,17%), Chi cục Cư Kuin (24,24%), Chi cục Cư M’gar (23,30%).
Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Trong số 20 việc thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền theo dõi, đã thi hành được 04 việc, còn 14 việc chưa được thi hành, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc có văn bản kiến nghị người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án chưa thi hành án. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đăng tải kịp thời thông tin về việc không chấp hành án hành chính lên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đồng chí Bùi Đăng Thủy cũng phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, của Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng, Chấp hành viên, Kế toán và công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 07 tháng còn lại của năm 2019.
 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong 7 tháng năm 2019, Cục trưởng yêu cầu những đơn vị có kết quả thi hành án với tỷ lệ thấp về tiền, còn nhiều tồn tại, hạn chế và có vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài phải giải trình nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện trong 07 tháng còn lại của năm công tác để hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thi hành án, tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ, nhất là thời gian làm việc, tính thứ bậc; thực hiện nghiêm túc Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự). Chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán và kế toán nghiệp vụ thi hành án, việc quản lý, bảo vệ trụ sở, kho vật chứng, quản lý tài sản công, nhất là sử dụng xe ô tô công của các Chi cục phải đúng quy định, nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô công vào việc riêng (cá nhân). Đồng thời đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu toàn Hệ thống phải tập trung và quyết liệt trong tổ chức thi hành án, để thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn, những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế và thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự để tăng mạnh số tiền thực thu và giảm mạnh số tiền chuyển kỳ sau. Kiên quyết cưỡng chế đối với các vụ việc có điều kiện thi hành mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, không hợp tác và chống đối, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành án hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, phấn đấu đến 30/9/2019, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2019.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: