Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019

28/11/2018

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019
Ngày 26/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá toàn diện kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Kết quả của toàn Hệ thống đã đạt và vượt cả 04 chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, cụ thể: Đã thi hành xong: 13.044 việc, đạt tỷ lệ 86,01% trên số việc có điều kiện thi hành; số tiền thi hành xong là 349.121.354.000 đồng, đạt tỷ lệ 47,32% trên số tiền có điều kiện thi hành. 
Số có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau: 2.122 việc, với số tiền 388.736.229.000 đồng. Tỷ lệ giảm việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 6,19%, tỷ lệ giảm tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 14,89%.
So với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh, kết quả thi hành án dân sự của tỉnh đã đạt được rất cao, vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tỷ lệ giải quyết xong về việc vượt 14,01% (chỉ tiêu giao 72%, đạt được 86,01%). Tỷ lệ giải quyết xong về tiền vượt 15,32% (chỉ tiêu giao 32%, đạt được 47,32%). Tỷ lệ giảm việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau vượt 3,19% (chỉ tiêu giao 3%, đạt được 6,19 %). Tỷ lệ giảm tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau vượt 11,89% (chỉ tiêu giao 3%, đạt được 14,89%).
Với những kết quả đạt được trong năm 2018, đồng chí Bùi Đăng Thủy đã trân trọng biểu dương những thành tích đã đạt được của toàn bộ công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đồng chí cũng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2019 sát với thực tế để Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh hoàn thành xuất sắc và bền vững các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2019.
 

Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ và giữ vững truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, tập trung củng cố, kiện toàn về tổ chức cán bộ, thường xuyên triển khai công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ công chức và người lao động trong toàn Hệ thống theo quy định và yêu cầu công tác. Tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, tăng cường quản lý và bảo vệ trụ sở, kho vật chứng của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản công của toàn Hệ thống đảm bảo tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật. Yêu cầu đội ngũ Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự của toàn Hệ thống nghiên cứu kỹ và năm chắc Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhất là các văn bản pháp luật liên quan mới ban hành để áp dụng thống nhất, chính xác, đặc biệt cần phải tuân thủ nghiêm túc quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự.
Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, từng Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh phải tập trung, quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, việc tổ chức thi hành án phải đảm bảo an toàn, thực chất và bền vững. Đồng thời tập trung tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc phức tạp, vụ việc thi hành án trọng điểm và vụ việc án kinh tế, tham nhũng, vụ việc thi hành cho tổ chức tín dụng, ngân hàng, tập trung tăng cường theo dõi sát sao công tác thi hành án hành chính, phấn đấu đến hết năm công tác 2019, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Hội nghị cũng đã tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019, công bố các quyết định khen thưởng và trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.
 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: