Sign In

Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ (2017-2022)

12/01/2018

Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ (2017-2022)
Ngày 10/01/2018, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk, và 34 hội viên của Chi hội.

Tại Đại hội Ban Chấp hành Chi hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có những kết quả nổi bật như: Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức Hội, các hoạt động của Chi hội được triển khai sôi nổi, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thu hút được đông đảo Hội viên tham gia. Hội viên của Chi hội đã phát huy trách nhiệm, tích cực nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức của Hội đã phát huy trí tuệ và kinh nghiệm nghề nghiệp của Hội viên, tích cực tham gia góp ý xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật của Nhà nước, trong đó có những văn bản rất quan trọng, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự(sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), một số dự thảo nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tư pháp…
Tổ chức Hội đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, với những hình thức phong phú, đa dạng, góp phần đưa pháp luật vào đời sống xã hội và các tầng lớp nhân dân tại địa phương, nâng cao ý thức chấp hành án của người phải thi hành án. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giúp từng Hội viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 
 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh biểu dương những thành tích của Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những ưu điểm đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ của Chi hội. Trước tình hình trên và yêu cầu của công tác Hội Luật gia trong giai đoạn hiện nay, đồng chí yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành Chi hội khóa mới cần phải xây dựng những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, để từ đó không chỉ xây dựng tổ chức Hội hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện.
Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần thực hiện tốt một số công việc sau đây:
Một là, tích cực, khẩn trương tổ chức thực hiện tốt những mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Chủ động, sáng tạo và đa dạng hóa các hoạt động của Chi hội. Tiếp tục mở rộng và phát triển cũng như nâng cao chất lượng Hội viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy trí tuệ và năng lực của Hội viên, tập hợp những Luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ của mình, đồng thời chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và thu hút các Luật gia trẻ tham gia vào tổ chức Hội, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của Chi hội.
Hai là, cùng với việc tiếp tục tham gia góp ý các dự thảo các văn bản pháp luật, Chi hội cần tăng cường tham gia và làm nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về thi hành án dân sự; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc cải cách Tư pháp, cải cách thủ tục hành chính trong Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh. 
Ba là, Ban chấp hành Chi hội cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định, Nghị quyết của tổ chức Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk và chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của Ngành đến toàn thể Hội viên của Chi hội, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao của cơ quan, đơn vị.
Bốn là, Ban chấp hành Chi hội cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới nâng cao phương thức hoạt động hiệu quả của Chi hội. 


Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ II (2017 – 2022) gồm 05 đồng chí: Đồng chí Phan Hùng Dũng được Ban Chấp hành Chi hội bầu giữ chức vụ Chi Hội trưởng. Đại hội đã thành công tốt đẹp trong không khí đầm ấm, thắt chặt tình đoàn kết của Hội viên.
 

Các tin đã đưa ngày: