Sign In

Thông báo về viêc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1098/TB-CCTHADS ngày 22/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng (24/05/2023)

Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng Thông báo về viêc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với tài sản: 01 xe ô tô BKS: 92A-101.59

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 283/TB-CCTHADS ngày 19/5/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (19/05/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại EVEREST, màu sơn: xanh, Biển kiểm sát: 43A-614.87 có GCNĐK Xe ô tô số 43 005366 cấp ngày 29/4/2021 đứng tên ông Diệp Bảo Long.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 272/TB-CCTHADS ngày 15/5/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (17/05/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Nhà và đất có diện tích 33,90m2, địa chỉ: K368/H25/02 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng có GCNQSDĐ số 3402031704 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 25/4/2002 thuọc sở hữu của Công ty TNHH Vật Tư Xây dựng Như Ngọc.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 272/TB-CCTHADS ngày 15/5/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (15/05/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại EVEREST, màu sơn: xanh, Biển kiểm sát: 43A-614.87 có GCNĐK Xe ô tô số 43 005366 cấp ngày 29/4/2021 đứng tên ông Diệp Bảo Long.

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 314/TB-CCTHADS ngày 08/5/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (09/05/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu Thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo Thông báo  lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 299/TB-CCTHADS ngày 24/4/2023

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 259/TB-CCTHADS ngày 09/5/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (09/05/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với tài sản của bà Đào Thị Thanh Xuân; địa chỉ: K21/H08/9 Dũng Sỹ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 448/TB-CCTHADS ngày 24/4/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (25/04/2023)

 Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu Thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 299/TB-CCTHADS ngày 24/4/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (24/04/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án như sau: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DC 927024, tại thửa đất số: 297, tờ bản đồ số: 8, diện tích 90m², địa chỉ: Lô 30 khu B2-3, đường 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, do UBND quận Hải Châu cấp ngày 14 tháng 11 năm 2022 đứng tên ông Văn Công Sơn.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 299/TB-CCTHADS ngày 24/4/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (24/04/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án như sau: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DC 927024, tại thửa đất số: 297, tờ bản đồ số: 8, diện tích 90m², địa chỉ: Lô 30 khu B2-3, đường 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, do UBND quận Hải Châu cấp ngày 14 tháng 11 năm 2022 đứng tên ông Văn Công Sơn.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 234/TB-CCTHADS ngày 24/4/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (24/04/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Nhà và đất tại số 09 Quang Dũng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng có GCNQSDĐ số CĐ771599 cấp ngày 28/7/2016 .
Các tin đã đưa ngày: