Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1475/TB-CTHADS ngày 27/5/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (27/05/2024)

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản đã kê biên để bảo đảm thi hành án, như sau: Quyền sử dụng đất và ngôi nhà tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 05, địa chỉ: 134 đường Ông Ích Khiêm, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 180018 do UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2005.

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 209/TB-CCTHADS ngày 21/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (22/05/2024)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 209/TB-CCTHADS ngày 21/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 478/TB-CCTHADS ngày 21/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (21/05/2024)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 478/TB-CCTHADS ngày 21/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 193/TB-CCTHADS ngày 16/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (16/05/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Nhà và đất thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 6 tọa tại: số K402/54 đường Lê Duan, tổ 3 (cũ), tổ 01 (mới), phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, diện tích 42,0 m2; diện tích xây dựng 39,6 m2; diện tích sàn 95,9 m2; kết cấu mái tôn, sàn đúc, tường xây, nền gạch hoa; nhà cấp 4, hai tầng + gác lững theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BA 610454

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 451/TB-CCTHADS ngày 08/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (09/05/2024)

 Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 697/TB-CCTHADS ngày 07/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (08/05/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 439/TB-CCTHADS ngày 02/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (05/05/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 447/TB-CCTHADS ngày 03/5/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (03/05/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1173/TB-CCTHADS ngày 02/5/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (02/05/2024)

 Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:
 - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 66, Tờ bản đồ số: 209, diện tích 338,5m2, tại địa chỉ: tổ 14, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 314009 do Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cấp ngày 22/12/2005 đứng tên bà Lý Thị Mười, ngày 26/05/2016 bà Huỳnh Thị Minh nhận chuyển nhượng
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 67, Tờ bản đồ số: 209, diện tích 395,5m2, tại địa chỉ: tổ 14, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 314010 do Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cấp ngày 22/12/2005 đứng tên bà Lý Thị Bán, ngày 26/05/2016 bà Huỳnh Thị Minh nhận chuyển nhượng
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 428/TB-CCTHADS ngày 23/4/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (23/04/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Nhà và đất tại thửa đất số 311, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: Lô 9A + 9B khu B10, khu vực phía bắc nút giao thông Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số DA 274825 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nang cấp ngày 13/4/2021 đứng tên ông Trần Đủ;
Các tin đã đưa ngày: