Sign In

Văn phòng Cục THADS thành phố Đà Nẵng, 10 năm 1 chặng đường (18/08/2020)

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2491/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Văn phòng Cục là đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và kiểm tra hoạt động của Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục, các Chi cục; quản lý công tác thông tin, báo chí; tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; chế độ báo cáo, thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; tài chính - kế toán; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Cục và công tác quản trị nội bộ theo quy định.

Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng không ngừng đổi mới nâng cao, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo (14/07/2020)

          Đồng chí Trần Phước Thu, hơn 38 năm gắn bó với ngành Tư pháp và gần 20 năm là lãnh đạo Cục THADS, dù ở cương vị chuyên viên, Chấp hành viên hay lãnh đạo quản lý, đồng chí luôn tu dưỡng, rèn luyện, gìn giữ phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động. Tâm huyết, tận tụy với công việc, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Chính vì vậy, nhiều năm liền đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã nhận được nhiều phần phần thưởng cao quý của ngành.

Thư của Đồng chí Lê Thành Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (12/07/2016)

Thư của Đồng chí Lê Thành Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/

 
                                                                                                           Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016
 

Tự hào truyền thống 70 năm Thi hành án dân sự (11/07/2016)

Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với nhiệm vụ xóa bỏ bộ máy nhà nước của chế độ cũ, nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách mạng là bắt tay vào xây dựng bộ máy nhà nước cách mạng để bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. Hệ thống các cơ quan tư pháp là một bộ phận cấu thành quan trọng của bộ máy nhà nước, là công cụ đắc lực bảo vệ chế độ mới đã nhanh chóng được thiết lập. Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Tư pháp, đánh dấu sự ra đời của ngành Tư pháp nước ta. Tiếp đó, tại Sắc lệnh số 33/SL ngày 13/9/1945 đã thành lập các Tòa án quân sự, bước đầu thiết lập hệ thống cơ quan xét xử của chế độ mới. Và vào ngày này của 70 năm về trước, ngày 19/7/1946, Quyền Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL - Một văn bản riêng quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Ghi nhận sự kiện lần đầu tiên Chính phủ ban hành một văn bản pháp lý độc lập quy định về thể thức bản toàn sao, bản trích sao án được đưa ra thi hành, trách nhiệm thi hành những mệnh lệnh, lệnh, án của Tòa án, đồng thời, để đánh dấu sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự trưởng thành cũng như những đóng góp quan trọng, tích cực của hệ thống THADS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 397/QÐ-TTg, chính thức lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống THADS”.
 

Hội thi Chấp hành viên giỏi khu vực Miền trung Tây nguyên tại thành phố Đà Nẵng (22/06/2016)

Hòa trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, kết quả bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp,  hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016), Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (04/06/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).

Tổ chức tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân (07/05/2015)

Kể từ ngày 01/06/2015 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sẽ có hiệu lực thi hành, nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra, trong đó có nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao.

Chùm ảnh đẹp ngày truyền thống Ngành THADS Việt Nam (04/05/2015)

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc ninh tổ chức hội nghị sơ kết và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thônga Ngành thi hành án dân sự Việt Nam 19/7
Các tin đã đưa ngày: