Sign In

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Hoạt động của Cục

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

10/01/2022

Thực hiện Kế hoạch kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị thuộc Cục THADS thành phố Đà Nẵng. Nhằm kiện toàn đủ số lượng và tăng cường công tác lãnh đạo tại Chi cục THADS quận Cẩm Lệ, trên cơ sở ý kiến thống nhất của tập thể Cấp ủy,...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THADS NGŨ HÀNH SƠN PHÁT HUY, NỖ LỰC VÀ ĐOÀN KẾT HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

26/07/2021

 Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các Nghị quyết của...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

15/05/2020

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025,  nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025....

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng thực hiện giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2021

02/12/2021

Thực hiện chương trình giám sát năm 2021 và chuẩn bị nội dung báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X. Ngày 02/12/2021 Ban Pháp chế HĐND thành phố có buổi làm việc với Cục THADS thành phố Đà Nẵng về kết quả công tác năm 2021...