Sign In

Hoạt động của Cục

Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp để triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nghiệp vụ Thi hành án dân sự giỏi năm 2024”

14/06/2024

Để triển khai Quyết định số 1416/QĐ-CTHADS ngày 22/5/2024 của Cục trưởng Cục THADS thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024) và Kế hoạch số 1451/KH-CTHADS ngày 24/5/2024...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

17/06/2024

Chiều ngày 17/6/2024, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành...

Nghiên cứu trao đổi

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...