Sign In

Văn phòng Cục THADS thành phố Đà Nẵng, 10 năm 1 chặng đường

18/08/2020

Văn phòng Cục THADS thành phố Đà Nẵng, 10 năm 1 chặng đường
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2491/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Văn phòng Cục là đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và kiểm tra hoạt động của Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục, các Chi cục; quản lý công tác thông tin, báo chí; tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; chế độ báo cáo, thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; tài chính - kế toán; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Cục và công tác quản trị nội bộ theo quy định.
         Nhiều năm liền Văn phòng Cục THADS thành phố Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ năm 2010 đến nay luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, được Bộ Tư pháp công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, với những thành tích đạt được năm 2019 Văn phòng Cục vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hơn nữa, thời gian vừa qua đã có nhiều bước đột phá trong công tác tham mưu áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi; ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động... Triển khai tại Cục Thi hành án dân sự và Chi cục thi hành án dân sự sử dụng phần mềm quản lý văn bản, Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS, hỗ trợ trực tuyến và điều hành trong môi trường mạng; khai thác, sử dụng triệt để hộp thư điện tử các cấp, các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Sử dụng hiệu quả mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành nhằm chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử,  giúp lãnh đạo, quản lý nắm bắt đầy đủ, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào với đối tượng được quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực, đồng thời giảm thiểu những phiền hà, góp phần nâng cao chất, hiệu quả công việc và góp phần cải cách thủ tục hành chính, minh bạch, công khai, hiện đại trong công tác thi hành án dân sự. Năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diến biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội, công chức làm việc tại nhà qua môi trường mạng thì việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số đã thể hiện rõ những ưu việt, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành không bị gián đoạn vì vậy công việc của đơn vị được xử lý kịp thời, hiệu quả.
          Mặt khác, Văn phòng tham mưu giúp lãnh đạo Cục phối hợp BCH Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố vận động cho công chức, người lao động tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Công đoàn cấp trên và đơn vị phát động; vận động công chức, người lao động tham gia học tập và chấp hành tốt chủ trương, đương lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia tuyên truyền công chức, người lao động đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia hưởng ứng tất cả các phong trào như: Người cán bộ, công chức Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu; đóng góp và ủng hộ đầy đủ các quỹ khuyến học, mái ấm công đoàn, vì người nghèo, chất độc da cam, học sinh nghèo hiếu học, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, tham gia hiến máu tình nguyện... và hiện nay Cục Thi hành án dân sự đang phụng dưỡng hàng tháng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Ký tại Đà Nẵng từ năm 2014. Quán triệt cho công chức, người lao động thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, “xây dựng cơ quan, công sở văn hoá” và “Xây dựng gia đình văn hoá” tại địa phương. Phối hợp với BCH Công đoàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công chức, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công chức và người lao động Văn phòng luôn là lực lượng tiên phong trong các phòng trào thi đua của đơn vị, của Bộ Tư pháp và địa phương phát động.

( Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Ký do đơn vị phụng dưỡng từ năm 2014)
 
          Thời gian tới phát huy những thành tích đã đạt được, Văn phòng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công việc trong thời đại mới, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. Mãi xứng đáng là ngọn cờ đầu trong hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.
                                                                                                                   Mai Phương
                                                                                             Văn phòng Cục THADS TP Đà Nẵng

                                                                              
 

Các tin đã đưa ngày: