Sign In

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi hành án dân sự

09/04/2024

Nâng cao hiệu quả, chất lượng  công tác thi hành án dân sự
Ngày 8-4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 tại Đà Nẵng.

Theo Cục Thi hành án dân sự thành phố, để nâng cao hiệu quả, chất lượng từng khâu, từng bước trong hoạt động thi hành án dân sự, đơn vị tập trung rà soát, kiểm đếm, đánh giá và ban hành kết luận chỉ đạo, điều hành trong một số lĩnh vực quan trọng, như: công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đôn đốc án tín dụng ngân hàng; án có điều kiện thi hành kéo dài hơn 1 năm; theo dõi thi hành án hành chính; phá sản; thẩm định giá, đấu giá tài sản; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác minh, phân loại án…

Thời gian đến, Cục Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Thành ủy Đà Nẵng, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Đồng thời, tiếp tục động viên, khích lệ công chức; kiên trì điều hành, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản được giao. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc cho công chức. Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt, cơ bản đối với loại án này.

Theo Báo Đà Nẵng điện tử: https://www.baodanang.vn/xa-hoi/202404/nang-cao-hieu-qua-chat-luong-thi-hanh-an-dan-su-3969789/index.htm?gidzl=HqrZF61x4aD6KM4wQ6SLHqHJOZXrOXD7MLvbQo9Y4K4BLMexB3LA5mPJEpiWOa513bSwE3SV149EQN0OGm

Các tin đã đưa ngày: