Sign In

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỐNG NHẤT

05/05/2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỐNG NHẤT
Ngày 05/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất đã tổ chức “Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. 
Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/HU ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất về tổ chức Đại hội đảng các cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 05/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất đã tổ chức “Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Danh, Ủy viên Thường vụ - Phó chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí lãnh đạo các ban, đảng, Văn phòng Huyện ủy cùng toàn thể đảng viên trực thuộc Chi bộ.
Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo các báo cáo, tổng hợp ý kiến và đóng góp vào dự thảo các văn kiện. Với tinh thần khách quan, trung thực Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã nhất trí cao với những nội dung trong dự thảo văn kiện của Chi bộ Chi cục nhiệm kỳ 2015 – 2020, trình trước Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
                                             
Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên (01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết). Kết quả, đồng chí Lê Văn Hiếu - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất. 
                           
                                                                                     (Theo Nguyễn Ngọc Cưỡng, CHV Trung cấp Văn phòng Cục)

Các tin đã đưa ngày: