Sign In

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

02/01/2018

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Nhằm đánh giá khách quan, dân chủ hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của Lãnh đạo Cục, hiệu quả, vai trò của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác; Chiều ngày 28/12/2017, Chính quyền và Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 với sự tham dự của toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Cục trưởng - Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Phó Cục trưởng – Chủ tịch công đoàn; đồng chí Lâm Văn Trai – Phó Cục trưởng.
      Hội nghị đã nghe và thảo luận về các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2017; Báo cáo công tác tài chính năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong năm 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ. Qua trao đổi, thảo luận, tại Hội nghị nhận thấy: năm 2017, công chức, người lao động Ngành Thi hành án nói chung; công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai nói riêng đều đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Kế hoạch công tác năm 2017  đề ra. Công tác xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục có sự tiến bộ, nội bộ các đơn vị đoàn kết, công chức và người lao động chấp hành tốt các nội quy cơ quan, quy chế của Ngành.
      Tại Hội nghị, công chức, người lao động cũng sôi nổi phát biểu, thẳng thắn đóng góp những vấn đề khó khăn, phức tạp và còn hạn chế trong hoạt động. Bên cạnh đó hội nghị đã thảo luận, đóng góp, xây dựng quy chế chi tiêu năm 2018.
        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2017 đồng thời yêu cầu công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; tổ chức Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực vận động công chức, người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua từ đó tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2018.
                                                 
      Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức Cục đã được 100% công chức, người lao động có mặt biểu quyết thông qua, thể hiện sự thống nhất của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đã được xác định trong Nghị quyết./.

Tác giả ảnh: Nguyễn Đức Tôn
Theo Nguyễn Đức Tôn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: