Sign In

Hội nghị cán bộ công chức

15/01/2021

Hội nghị cán bộ công chức
Ngày 14/01/2021 Được sự chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo cơ quan. Thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị CBCC năm 2021 nhằm kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng  và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Phúc, Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn và toàn thể CBCC của đơn vị. Hội nghị đã Thông qua các báo cáo tổng kết của cơ quan, của công đoàn, báo cáo thu chi tài chính, thủ trưởng cơ quan và chủ tịch công đoàn cơ quan ký kết giao ước thi đua năm 2021. hội nghị đã Thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC Cục THADS năm 2021.

Các tin đã đưa ngày: