Sign In

HỌP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020

15/11/2019

HỌP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020
Sáng ngày 15 – 11, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh chủ trì nghe Báo cáo tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo THADS tỉnh (gọi tắc là BCĐ) năm 2019 và bàn phương hướng , nhiệm vụ năm 2020.
Sáng ngày 15 – 11, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh chủ trì nghe báo cáo tình hình hoạt động Ban chỉ đạo THADS tỉnh (gọi tắc là BCĐ) năm 2019 và bàn phương hướng , nhiệm vụ năm 2020.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh (cơ uan thường trực BCĐ), năm 2019, toàn ngành THADS tỉnh thụ lý được 23.967 việc có điều kiện thi hành (đạt tỉ lệ 76%) với tổng số tiền hơn 3,6 ngàn tỷ đồng ( đạt tỉ lệ 69% về tiền),
Như vậy, trong năm 2019, toàn ngành THADS tỉnh đã thi hành án vượt chỉ tiêu 3% về việc và 36% về tiền mà Quốc hội, Bộ Tư pháp, tỉnh giao cho ngành phải thực hiện.

                     

Cũng theo Cục THDS tỉnh, kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của toàn ngành, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và sự phối hợp hỗ trợ công tác THADS từ các thành viên như: Tòa án, Viện kiểm sát, Sở Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận tổ quốc...Đặc biệt, toàn ngành THADS tỉnh được sự chỉ đạo kịp thời trong việc định hướng, hướng xử lý các vụ việc khó khăn, phức tạp từ BCĐ.
Qua đánh giá của BCĐ, năm 2019, công tác phối hợp, kiện toàn bộ máy, nhân sự BCĐ được Cục THADS tỉnh tham mưu kịp thời; việc xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm phù hợp với đều kiện đặc thù của địa phương; các thành viên BCĐ thực hiện tích cực vai trò tham mưu, hỗ trợ, phối hợp với toàn ngành THADS tỉnh.
Để công tác phối hợp ngày càng chặc chẽ, hiệu quả cao, năm 2020, BCĐ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên ngành THADS tỉnh. Tranh thủ sự lãnh đạo của Tổng Cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp trên đề ra ngay từ đầu năm công tác 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS...
Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Trưởng BCĐ THADS nhấn mạnh, cơ quan THADS tỉnh và các thành viên cần hỗ trợ cho nhau trong công tác. Các thành viên và cơ quan THADS cần thẳng thắng trao đổi thống nhất quan điểm, đưa ra hướng xử lý khi có phát sinh vướng mắc, gây trở ngại cho công tác THADS đối với vấn đề tài sản bán đấu giá thành liên quan tới quyền sử dụng đất. Đặc biệt, các thành viên chung sức cùng tỉnh, ngành THADS tỉnh trong việc giải quyết dứt điểm những vụ việc THADS khó khăn, phức tạp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người, cơ quan, tổ chức được THA và tránh khiếu nại, khiếu kiện và thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác THADS của tất cả các bên liên quan.

                                                                                                                              (Theo Đoàn Phú - Báo Đồng Nai)

Các tin đã đưa ngày: